č. 1 spomedzi 65 penziónov v lokalite Liptovský Mikuláš
č. 1 spomedzi 46 reštaurácií v lokalite Liptovský Mikuláš
TREND TOP PENZION na Slovensku za rok 2011 - 2020
Liptovská hviezda 2015 - 2022 ***

Uznania a certifikáty

Doterajšie ocenenia našej spoločnej tímovej činnosti v hotelových a gastronomických službách

TREND TOP PENZION v Žilinskom kraji za rok 2011 - 1.miesto
TREND TOP PENZION na Slovensku za rok 2011 - 3.miesto
TREND TOP PENZION na Slovensku 2012 - 2019 - 2. miesto
Liptovská hviezda 2015 - 2016 ***
Liptovská hviezda 2018 - 2020 *** Zlatá

Gurmán na Slovensku - certifikát pre najlepšie reštaurácie na Slovensku